Rente ter financiering van lidmaatschapsrecht en rentevrijstelling


Hypotheekrente tast de rentevrijstelling niet aan, mits de lening is aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning (huur- waardeforfait) en de hypotheek rust op die woning (artikel 42b lid 5 Wet IB). Voldoet men niet aan deze voorwaarden dan wordt voor de toepassing van de rentevrijstelling de betaalde rente gesaldeerd met de ontvangen rente, zodat de vrijstelling kleiner wordt of verdwijnt.

In geschil is de vraag of deze salderingsregeling geldt bij de financiering van een lidmaatschapsrecht. In het betreffende jaar (…

Verder lezen