Samv. - Gedwongen schuldtoerekening door bewindvoerders leidt tot nietige verdeling


Een nalatenschap met verschillende erfgenamen vormt een gemeenschap. Art. 3:168 lid 1 BW voorziet in de mogelijkheid dat de deelgenoten met elkaar een beheersovereenkomst sluiten. Als die overeenkomst ontbreekt, kan de kantonrechter op verzoek een zodanige regeling treffen, zo nodig met onderbewindstelling van de goederen. Art. 3:168 lid 5 BW verklaart voor dat geval een aantal bepalingen uit de regeling van het testamentaire bewind van overeenkomstige toepassing.

In de nalatenschap waarover het Hof Den Haag 31 januari 2017, ECLI:NL:…

Verder lezen
Terug naar overzicht