Samv. - Overschrijding termijn bij verwerpen nalatenschap namens minderjarigen


De erfgenamen hebben op 27 juni 2016 bij de griffie van de rechtbank de nalatenschap verworpen en tegelijkertijd verzocht de nalatenschap namens hun minderjarige kinderen te mogen verwerpen. Hiervoor is machtiging nodig van de kantonrechter (art. 4:193 lid 1 BW). Omdat deze machtiging ontbreekt zendt de griffier de verzoeken door naar de bevoegde kantonrechters.

De kantonrechters hebben de machtigingen verleend op 6 juli en 26 september 2016. De griffier heeft de machtigingen tot verwerping ontvangen op 27 december 2016.

Volgens de Rechtbank Limburg 23 februari 2017…

Verder lezen
Terug naar overzicht