Schippers: namen afnemers Selten terecht niet bekendgemaakt


Minister Schippers geeft schriftelijk antwoord op vragen van Kamerlid Dikkers (PvdA) over het bericht van Foodwatch over de lijst met producten die mogelijk paardenvlees bevatten.

De minister duidt de rol en de positie van de NVWA als zelfstandig agentschap onder het ministerie van Economische Zaken. Tevens bevestigt zij dat eventuele openbaarmaking van de namen van producenten, die mogelijk producten van Selten hebben afgenomen, voor die bedrijven een onevenredige benadeling tot gevolg zou kunnen hebben. Hun betrokkenheid bij de recall betekent niet dat het bedrijf onrechtmatig heeft gehandeld.

Kamerstukken Beantwoording Kamervragen 2 februari 2015 (Foodwatch)

Staatscourant 5 februari 2015 Aanhangselnummer 1199

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over het bericht van Foodwatch over de lijst van producten die mogelijk paardenvlees bevatten.

Verder lezen
Terug naar overzicht