Schuldsaneringsbewindvoerder kan géén ontheffing vereffening verzoeken


Indien het saldo van de nalatenschap positief is, kan de wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam die voor deze beneficiair heeft aanvaard de kantonrechter verzoeken om ontheffing van de verplichting om te vereffenen volgens de wet (artikel 4:202 lid 2 BW).

In de onderstaande casus komt de vraag aan de orde of een schuldsaneringsbewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger is in de hiervoor bedoelde zin.

Volgens de kantonrechter laat artikel 41 Fw de curator of de saneringsbewindvoerder de keus tussen beneficiaire aanvaarding of (met machtiging van de rechter-commissaris) …

Verder lezen