Selectieve betalingen en schenden publicatieplicht: aansprakelijk voor boedeltekort


De curator in het faillissement van CTX-Business Drive BV (CTX), vordert de veroordeling van gedaagden, de (indirect) bestuurders van CTX, tot betaling van het boedeltekort. Aan de vordering tot vergoeding van de door de schuldeisers gezamenlijk geleden schade, een zogenoemde Peeters-Gatzenvordering, legt de curator ten grondslag dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeisers door in het zicht van faillissement selectieve betalingen te doen aan gedaagde 1 en aan CTX gelieerde vennootschappen en goodwill en contracten van CTX over te dragen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht