Sign. - 114. Vermogen van huishoudens verder gedaald in 2012


Huishoudens in Nederland hadden op 1?januari 2012 een gemiddeld vermogen van € 27.000. Dat is 10% minder dan begin 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd.
Begin 2008 bedroeg het vermogen van huishoudens gemiddeld nog € 47.000, ofwel € 20.000 meer dan begin 2012. De vermogensdaling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de eigen woning die de voornaamste bezitting van huishoudens vormt. De waarde hiervan liep terug van € 256.000 begin 2008, tot € 231.000 begin 2012. Rond de 57% van alle huishoudens heeft een eigen woning. Tegelijkertijd steeg de hypotheekschuld van de eigen woning tussen begin 2008 en begin 2012 van €?143.000 naar € 163.000. Ongeveer 48% van de huishoudens heeft een hypotheek.
Vergeleken met begin 2008 is vooral het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen sterk toegenomen. Begin 2012 ging het om zo'n 830.000 huishoudens, bijna 2,5 keer zoveel als in 2008. Bij de grootste groep huishoudens (24%) bedroeg het vermogen € 0 tot €?5.000. Ook deze groep is de afgelopen jaren gegroeid.
Het aantal huishoudens met een vermogen van € 100.000 of meer was begin 2012 lager dan begin 2008. Vooral het aantal huishoudens met een vermogen tussen € 200.000 en € 500.000 is flink afgenomen. Bij 154.000 huishoudens (2%) was begin 2012 sprake van een vermogen van € 1 miljoen of meer.
Bijna 30% …

Verder lezen
Terug naar overzicht