Sign. - 117. Optimalisering van de verdeling tussen fiscale partners in de IB/PVV-aangiften


Voor de inkomstenbelasting is het uitgangspunt dat inkomensbestanddelen in aanmerking worden genomen bij degene die deze heeft genoten en dat bezittingen en schulden die in box 3 vallen bij de eigenaar respectievelijk schuldenaar in aanmerking worden genomen. Indien twee personen voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen fiscaal partner zijn, dan kunnen zij voor zover sprake is van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3) in hun aangiften IB/PVV kiezen wie die bestanddelen in zijn aangifte in aanmerking neemt. Hierbij is het zaak deze posten zo te verdelen tussen de fiscale partners dat zij gezamenlijk zo min mogelijk IB/PVV betalen. Dit is het zogenoemde optimaliseren van de aangiften.

(A.E. Spiessens, FTV – Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht