Sign. - 121. Statutaire lock-up en aanbiedings-/prijsbepalingsregelingen als estate planningstools


In dit artikel wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht biedt voor de estate planningspraktijk. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol die de combinatie van statutaire lock-up, aanbiedings- en prijsbepalingsregelingen kan vervullen bij de fiscale structurering van de overdracht van ondernemingsvermogen naar een volgende generatie.

(M.A.M. van Steensel, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2014, nr. 1)

Verder lezen
Terug naar overzicht