Sign. - 133. Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind


De auteur bespreekt het arrest HR 18 oktober 2013 (ECLI:NL:HR:2013:983), waarin de Hoge Raad ingaat op de verhouding tussen het ouderlijk vruchtgenot (artikel 1:253l BW) en testamentair bewind (artikel 4:153 t/m 4:181 BW).

(A.J.M. Nuytinck, Ars Aequi 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht