Sign. - 137. EHRM: gehuwde ouders moeten familienaam van kind kunnen kiezen


Het Italiaanse echtpaar M en V krijgen een kind. Bij de geboorte-aangifte verzoekt M het kind in te schrijven met de familienaam van V. De ambtenaar weigert dit en schrijft het kind in met de familienaam van M. M en V maken bezwaar. Volgens hen staat het Italiaanse recht er niet aan in de weg dat het kind de naam van V krijgt. Dit bezwaar wordt afgewezen, omdat, ofschoon niet wettelijk is bepaald is dat een kind van een gehuwd paar uitsluitend met de familienaam van de vader geregistreerd kan worden, Italiaanse geschiedenis en het sociale bewustzijn zulks wel dicteert. Volgens de Italiaanse rechtbank nemen alle gehuwde vrouwen de familienaam van hun echtgenoot aan en kunnen kinderen slechts met die familienaam, die ook de echtgenoten dragen, geregistreerd worden.
Het Italiaanse hof overweegt in hoger beroep dat het geldende rechtssysteem uitgaat van een patriarchaal begrip van de familie en de macht van de echtgenoot. Dit systeem stamt af van het Romaanse recht en is niet langer te verenigen met het constitutionele beginsel dat man en vrouw gelijk zijn. Volgens het hof kan echter uitsluitend de wetgevende macht hiervoor een oplossing bieden. De cassatierechter wijst – onder verwijzing naar het oordeel van het hof – het bezwaar van M en V af. M en V verzoeken vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken om hen toe te staan om hun – inmiddels – kinderen ook de familienaam van V toe te kennen. Dit verzoek wordt toegewezen.
M en V klagen bij het EHRM dat de Italiaanse autoriteiten in strijd met artikel 8 en artikel 14 EVRM hebben gehandeld. Volgens M en V moet de wet toestaan dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht