Sign. - 140. Mensenrechtenjurisprudentie EHRM oktober 2012 – oktober 2013


De auteur geeft een overzicht van de tussen oktober 2012 en oktober 2013 gewezen jurisprudentie van het EHRM op het gebied van de mensenrechten. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
(1) voortplanting, afstamming en adoptie, (2) kinderontvoering, (grensoverschrijdende) omgangsregelingen en ouderlijk gezag en (3) overige zaken.

(R.J. Blauwhoff, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013/12)

Verder lezen
Terug naar overzicht