Sign. - 27. Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel lesbisch ouderschap


Op 19 november stemde de Eerste Kamer met ruime meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over lesbisch ouderschap. Het wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder (de zogeheten duo- of meemoeder) juridisch ouder kan worden buiten de rechter om. Naar schatting worden jaarlijks 300 tot 400 kinderen geboren bij lesbische moeders.
Op dit moment is het juridisch ouderschap van de duomoeder alleen mogelijk door rechterlijke tussenkomst. Daarvoor is een advocaat nodig, een gang naar de rechter en een procedure die pas kan worden afgerond na de geboorte van het kind. Dat is tijdrovend en kostbaar. De nieuwe regeling is veel eenvoudiger en nagenoeg kosteloos.
De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, mits sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen. De erkenning is een eenvoudige handeling, die al vóór de geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan worden geregeld. Op het moment van de geboorte van het kind is de duomoeder juridisch ouder. Is er sprake van een bekende biologische vader, dan kunnen de moeders en deze vader ook afspreken dat niet de duomoeder maar de biologische vader de tweede juridische ouder wordt van het kind.
De wet treedt op 1 april 2014 in werking.

(Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht