Sign. - 33. Hof benoemt bijzondere curator om ouders te begeleiden bij ouderschapsplan


Uit de inmiddels verbroken relatie tussen M en V zijn twee kinderen geboren, respectievelijk in 2000 en in 2003. In de onderhavige procedure is de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen in geschil. M en V zijn er, na jaren van juridische schermutselingen, nog altijd niet in geslaagd om tot een ouderschapsplan te komen.
M en V verzoeken het hof om X tot bijzondere curator over de minderjarigen te benoemen, waartoe zij het volgende ten grondslag leggen. Partijen zijn al vanaf 2009 met elkaar verwikkeld in procedures, ook ten aanzien van de minderjarigen. Naast de onderhavige procedure is bij de rechtbank een procedure omtrent een omgangsregeling en kinderalimentatie aanhangig. In het kader van een ondertoezichtstelling is Bureau Jeugdzorg bij de minderjarigen betrokken en vanwege de strijd tussen de ouders zijn er twee gezinsvoogden aan partijen toegewezen, in plaats van één. X heeft bemoeienis met het dossier vanuit haar hoedanigheid als advocaat van het oudste kind. Alle betrokken partijen (ouders, advocaten, Bureau Jeugdzorg en X) zijn het er over eens dat het in het belang van de minderjarigen is dat X tot bijzondere curator wordt benoemd, opdat zij uit dien hoofde de belangen van beide minderjarigen kan bewaken, zowel in het overleg tussen alle betrokkenen alsook – eventueel – in rechte.
Nu alle betrokkenen achter het ingediende verzoek staan, benoemt het hof X tot bijzondere curator over de minderjarigen, teneinde hen in en buiten rechte in het kader van de onderhavige procedure te vertegenwoordigen. Dit kader betreft in het bijzonder al hetgeen van belang is rond de vraag waar het hoofdverblijf van de minderjarigen zal zijn. Aangezien het hoofdverblijf een onderdeel vormt van…

Verder lezen
Terug naar overzicht