Sign. - 35. Gezamenlijk gezag op grond van Italiaans recht


M (van Italiaanse nationaliteit) en V (van Nederlandse nationaliteit) hebben vanaf 2009 een affectieve relatie. Uit deze relatie wordt in 2010, als partijen in Italië wonen, zoon Z geboren. Z heeft zowel de Nederlandse als de Italiaanse nationaliteit. M heeft Z erkend.
In december 2010 vertrekt V met Z naar Nederland. M volgt in februari 2011. In juli 2012 verbreken partijen hun relatie. V trekt met Z bij haar ouders in. M verzoekt te gelasten dat aantekening in het gezagsregister wordt gemaakt dat hij samen met V het gezag over Z heeft.
Op het moment van de geboorte van Z woonden partijen in Italië. Daarmee is, aldus M, Italiaans recht van toepassing voor het ontstaan van het gezamenlijk gezag. Op grond van artikel 317bis van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (IBW) is M van rechtswege gezamenlijk met V met het gezag over Z belast.
V erkent dat M op grond van genoemd artikel 317bis IBW gezamenlijk met haar met het ouderlijk gezag over Z was belast. Echter, dit gold slechts zo lang partijen samenleefden. Op het moment dat de samenleving werd verbroken (lees: december 2010, toen V met Z naar Nederland vertrok), eindigde de gezamenlijke gezagsuitoefening. Op het moment van inschrijving van V en Z in Nederland was geen sprake meer van samenleven noch van gezamenlijk gezag, zodat dit terecht niet is aangetekend in het gezagsregister. Dat partijen naderhand in Nederland opnieuw hebben geprobeerd een relatie aan te gaan, doet aan het voorgaande niet af, aldus V.
Krachtens artikel 15 lid 1 jo. artikel 5 lid 1 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996…

Verder lezen
Terug naar overzicht