Sign. - 41. Rentedragend uitstel van erfbelasting als broer/zus een eigen woning erft


Met ingang van 1 januari 2014 kan de betaling van erfbelasting door een broer of zus van de erflater maximaal vijf jaar worden uitgesteld voor zover de erfbelasting betrekking heeft op een geërfde woning en de broer/zus niet in staat is om de erfbelasting te voldoen. Hierbij worden diverse voorwaarden gesteld. Zo moet de broer/zus zowel op 1 januari 2010 als minimaal 5 jaar tot het overlijden met de erflater op het adres van het huis ingeschreven hebben gestaan in de gemeentelijke basisregistratie. Het uitstel is rentedragend en wordt – op verzoek – door de Belastingdienst verleend.

(Ministerie van Financiën 18 december 2013, nr. BLKB2013/2292M, Stcrt. 2013, nr. 36676)

Verder lezen
Terug naar overzicht