Sign. - 42. Beslissing Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de SW


Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de vijf proefprocedures die zijn opgezet om duidelijkheid te krijgen over het antwoord op de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet wegens discriminatie in strijd is met het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel (artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR). De auteur geeft een impressie.

(J.P.M. Stubbé, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2013/12)

Verder lezen
Terug naar overzicht