Sign. - 64. HEMA: Hier Eveneens Mooie Aktes


Volgens de auteur zijn tegen de HEMA Notarisservice diverse bezwaren aan te voeren. Het model bevordert niet dat in een concreet geval de meest passende akte wordt verleden, de werkwijze is in strijd met de geest van artikel 22 Wna en ook de 'gewone mensentaal' is niet altijd even duidelijk.

(P.C. van Es, JBN- Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/12)

Verder lezen
Terug naar overzicht