Sign. - 73. Huwelijk doet door wettelijke gemeenschap van goederen schuldenlast toenemen


De auteur bespreekt de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland 16 oktober 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:4984), waarin het verzoek van de vrouw om toegelaten te worden tot de schuldsanering (artikel 284 Fw) wordt ingewilligd. Aan de vrouw wordt in het kader van de toelatingstoets (de goede trouw van artikel 288 Fw) niet tegengeworpen dat zij door te huwen in gemeenschap van goederen haar schuldenlast zag toenemen van ca. € 18.000 naar ca. € 104.000, als gevolg van het in de gemeenschap brengen van schulden van haar echtgenoot. De vrouw is afgegaan op mededelingen van haar budgetbeheerder en re-integratiebegeleider, en mocht daar (op grond van haar geestelijke en verstandelijke vermogens) ook op afgaan.

(G.H. Lankhorst, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht