Sign. - 74. Periodiek verrekenbeding en het betalen van rente: verteren of investeren?


In betaling van rente een investering met overgespaard inkomen in de zin van artikel 1:141 lid 1 BW jo. artikel 1:136 BW? Hof Arnhem-Leeuwarden (23 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5346) beantwoordde die vraag ontkennend, Hof Den Haag (19 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:CA4010) bevestigend. Aan de hand van deze twee uitspraken gaat de auteur in op de vraag hoe om te gaan met rentebetalingen in het kader van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding.

(T.M. Subelack, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht