Sign. - 75. Ex-echtgenoot heeft reprise omdat schenking was gestort op en/of-rekening


In het kader van hun echtscheiding twisten M en V over de vraag of M recht heeft op een reprise omdat hij van zijn ouders geldbedragen onder een uitsluitingsclausule geschonken heeft gekregen, welke bedragen zijn gestort op een gemeenschappelijke bankrekening.
De rechtbank overweegt dat als een erfenis, verkregen onder een uitsluitingsclausule, op een gezamenlijke rekening wordt gestort en niet wordt aangetoond dat het geld aan het privévermogen van de erfgenaam ten goede is gekomen, deze erfgenaam een vergoedingsrecht heeft op de gemeenschap. Hierbij geldt dat in de wet niet de voorwaarde wordt gesteld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat er een reprise ontstaat ten tijde van de besteding van het geld. Er is sprake van een vergoedingsrecht ongeacht (1) de aard van de bestedingen, (2) of partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat en (3) wat er nog over is van de ontvangen gelden (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1977; Hof Den Haag 7 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM4387; Hof Arnhem 15 januari 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BC5700; Hof Den Haag 5 maart 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC7189). Op grond van artikel 1:94 lid 2 sub a BW is zulks dienovereenkomstig van toepassing op schenkingen verkregen onder een uitsluitingsclausule.
Nu niet is gebleken dat de onder de uitsluitingsclausule verkregen schenkingen in het privévermogen van M zijn gevloeid (dan wel op zijn naam zijn afgezonderd), maar dat het geld op de gezamenlijke rekening is gestort en het geld mogelijk deels nog aanwezig…

Verder lezen
Terug naar overzicht