Sign. - 86. Kinderalimentatie volgens nieuwe normen III


De man verzoekt verlaging van de kinderalimentatie omdat zijn inkomen is verminderd. Hij stelt voorts dat de vrouw die thans twintig uur werkt, meer zal kunnen werken en dat een zorgkorting moet worden toegepast die aansluit bij de afspraken in het ouderschapsplan. De vrouw voert op alle punten verweer.
De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende redenen zijn om af te wijken van de zorgregeling zoals opgenomen in het ouderschapsplan en stelt de zorgkorting op 25%. De rechtbank ziet onvoldoende redenen om de vrouw een hogere verdiencapaciteit toe te dichten, maar stelt dat de vrouw zich wel zal moeten blijven inspannen om zich een hoger inkomen te verwerven.
Met toepassing van de nieuwe tremanormen wordt vervolgens de bijdrage van de man in de kosten van de kinderen gesteld op € 182 per kind per maand.

(Rechtbank Den Haag 22 januari 2014, C/09/445 FA RK13 4846, niet gepubliceerd)

Verder lezen
Terug naar overzicht