Sign. - 88. Partneralimentatie en niet-wijzigingsbeding


M en V zijn in 1987 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2007 door echtscheiding is ontbonden. Uit het huwelijk zijn twee – inmiddels meerderjarige – kinderen geboren.
In hun in 2007 gesloten echtscheidingsconvenant zijn partijen onder meer het volgende overeengekomen:
1.3. Partijen komen overeen dat de man met ingang van de maand dat de vrouw haar intrek neemt in haar eigen woonruimte, maandelijks en bij vooruitbetaling een bedrag van €?1.500 zal betalen aan de vrouw als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud. (...)
3.4. Partijen komen overeen dat de man (...) maandelijks en bij vooruitbetaling een bedrag van € 400 per kind zal betalen als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. (...)
4.1. Deze in artikel 1 en 2 vastgelegde overeenkomst inzake levensonderhoud van de vrouw kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van wijziging van omstandigheden.
Bij de echtscheidingsbeschikking is bepaald dat M maandelijks € 400 per kind aan kinderalimentatie zal voldoen en € 1.500 per maand aan partneralimentatie. M is zzp'er in de bouw. M verzoekt de door hem te betalen partneralimentatie op nihil te stellen. M stelt de volgende gewijzigde omstandigheden: (1) in 2011 is hij getroffen door een zwaar hartinfarct, hetgeen zijn verdiencapaciteit beïnvloedt, (2) er is sprake van een grote malaise in de bouw die niemand in 2007 kon voorzien, (3) M heeft geen pensioenvoorziening; hij beschikt over enig vermogen, waaronder een huis vrij van hypotheek, dat zijn oudedagsvoorziening vormt, en (4) M realiseerde zich bij het aangaan van het echtscheidingsconvenant in 2007…

Verder lezen
Terug naar overzicht