Sign. - 93. Niet aangetoond dat nieuwe echtgenote volledig arbeidsongeschikt is: verzoek nihilstelling partneralimentatie afgewezen


M en V zijn in 1995 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2010 door echtscheiding is ontbonden. De rechtbank heeft, overeenkomstig het door partijen getekende echtscheidingsconvenant, de door M te betalen partneralimentatie bepaald op (na indexering) € 467,77 per maand.
M is inmiddels hertrouwd met X. M verzoekt de door hem te betalen partneralimentatie op nihil te stellen, omdat het hem aan draagkracht ontbreekt. M voert aan dat hij in 2011 om bedrijfseconomische redenen is ontslagen en dat hij thans rond dient te komen van een WW-uitkering (± € 1.500 per maand) en zijn wachtgelduitkering van Defensie (€ 480 netto per maand). X kan op medische gronden niet werken en genereert dus geen inkomen, aldus M.
De rechtbank wijst het verzoek af. M gaat in hoger beroep.
Het hof stelt voorop dat het Rapport Alimentatienormen als uitgangspunt hanteert dat een nieuwe partner in staat moet worden geacht om in het eigen levensonderhoud te voorzien, tenzij de onderhoudsplichtige aannemelijk maakt dat die partner daartoe niet in staat is. Het hof acht het, gezien de door M overgelegde doktersverklaring en het feit dat X in het verleden een Ioaw-uitkering heeft ontvangen, aannemelijk dat X gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarom niet volledig in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Echter, niet is komen vast te staan dat zij volledig arbeidsongeschikt is en dat zij in het geheel niet kan werken. M heeft geen enkel inzicht heeft gegeven in eventuele parttime arbeidsmogelijkheden en sollicitatiepogingen van X. Integendeel, hij heeft verklaard dat X niet solliciteert.
Het hof houdt daarom, nu X geacht wordt om gedeeltelijk in haar eigen…

Verder lezen
Terug naar overzicht