Sign. - 96. Wijziging van omstandigheden leidt niet tot verlaging kinderalimentatie


M en V zijn in 2002 met elkaar gehuwd, welk huwelijk in 2008 door echtscheiding is ontbonden. Uit het huwelijk van partijen is één, thans nog minderjarig kind geboren. Conform het in 2008 door partijen getekende echtscheidingsconvenant dient M aan V maandelijks € 323 aan kinderalimentatie te voldoen. Op 8 mei 2013 heeft de rechtbank een gewijzigde omgangsregeling vastgesteld en het verzoek van M om de door hem verschuldigde kinderalimentatie naar beneden bij te stellen, afgewezen. Tegen die laatste beslissing gaat M in hoger beroep. Volgens M dient de door hem te betalen kinderalimentatie naar beneden te worden bijgesteld, omdat (1) de buitenschoolse opvang, waar de minderjarige twee dagen per week naartoe ging, is opgezegd en met deze kosten bij het bepalen van kinderalimentatie rekening is gehouden, en (2) de minderjarige, op grond van de bestreden beschikking, vaker bij hem verblijft.
Het hof overweegt als volgt. Uit het door partijen getekende echtscheidingsconvenant blijkt dat zij de behoefte van de minderjarige hebben bepaald aan de hand van de toepasselijke tabel uit de Tremanormen. Zij hebben daarnaast niet afzonderlijk rekening gehouden met de kosten van buitenschoolse opvang. De tabelbedragen zijn vastgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het NIBUD) en daarin zijn alle gangbare kosten van kinderen verdisconteerd. Kosten inzake buitenschoolse opvang zijn daarin echter niet begrepen. De tabelbehoefte is bovendien forfaitair, in die zin dat slechts de netto-inkomens van partijen, het aantal kinderen dat zij hebben en de leeftijd van die kinderen bepalend zijn voor de behoefte. De stelling van M dat het wegvallen van de kosten van buitenschoolse opvang een wijziging van…

Verder lezen
Terug naar overzicht