Sign. - 97. Ombudsman: LBIO ziet terecht toe op betaling alimentatie op de juiste rekening


M moet maandelijks € 420 aan kinderalimentatie betalen aan V. Op 3 september 2012 stort hij € 420 op de gezamenlijke bankrekening van hem en V, onder vermelding 'alimentatie september'. De en/of-rekening heeft op dat moment een negatief saldo. V verzoekt daarop het LBIO om de inning van de alimentatie van haar over te nemen; zij heeft de alimentatie voor de maand september niet ontvangen, zodat sprake is van een betalingsachterstand.
M stelt zich bij het LBIO op het standpunt dat hij bij zijn betaling duidelijk heeft vermeld dat het de alimentatie voor de maand september betrof. Bovendien, zo stelt M tegenover het LBIO, beheert V de gezamenlijke rekening en kan zij dus over het geld beschikken.
Volgens het LBIO heeft M echter niet aangetoond dat hij de alimentatie heeft betaald: V is door de bank de toegang tot de en/of-rekening ontzegd en kan dus niet over het geld beschikken. Bovendien, zo stelt het LBIO, had V aan M uitdrukkelijk verzocht om de alimentatie op haar eigen bankrekening te storten. M betaalt V daarop alsnog de achterstallige alimentatie voor de maand september rechtstreeks aan V. Het LBIO-besluit daarop de inning van de alimentatie niet over te nemen.
M klaagt bij de Nationale Ombudsman dat het LBIO de door hem op 3 september 2012 gedane overboeking van € 420 op de en/of-rekening niet heeft aangemerkt als betaling van de kinderalimentatie voor de maand september 2012.
De Nationale Ombudsman overweegt dat het vereiste van goede voorbereiding met zich brengt dat het LBIO bij de behandeling van een verzoek tot overname van de inning…

Verder lezen
Terug naar overzicht