Sign. - Aantal schuldsaneringen blijft stijgen


In 2011 zijn 15.000 schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30% meer dan in 2010. Hiermee zet de stijging, die sinds halverwege 2009 ingezet is, stevig door. Na enkele jaren van minder schuldsaneringen zijn deze weer terug op het niveau van 2005-2007. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 2 april bekend.
Door de rechter zijn in 2011 bijna 15.000 schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er 3300 meer dan in 2010. Het zijn voornamelijk privépersonen, van wie er ongeveer 12.000 toegelaten werden tot het schuldsaneringstraject. Tot de tweede helft van 2010 nam voornamelijk het aantal schuldsaneringen van (ex-)ondernemers toe. De laatste anderhalf jaar zit de stijging vooral bij privépersonen.
De toename van het aantal schuldsaneringen hangt samen met een minder gunstig economisch klimaat. Zo gaan er meer bedrijven failliet en verliest een toenemend aantal mensen hun baan. Ook langdurende dubbele woonlasten en minder coulance bij schuldeisers zijn mogelijke verklaringen voor een stijgend aantal schuldsaneringen.
Gemiddeld kwamen er vorig jaar in Nederland 112 inwoners per 100.000 van 18 jaar en ouder in de schuldsanering terecht. Het aantal schuldsaneringen nam in alle provincies toe. In Flevoland steeg dit aantal weliswaar niet zo hard, maar met 272 per 100.000 inwoners zaten Flevolanders naar verhouding het meest in de schuldsanering. Utrechters waren in de schuldsanering het minst vertegenwoordigd, met 61 inwoners van de 100.000. Het meest nam het aantal schuldsaneringen in Friesland en Zuid-Holland toe. Friesland had bijna 75% meer schuldsaneringen dan in 2010, Zuid-Holland 61%.
In 2011…

Verder lezen
Terug naar overzicht