Sign. - Actio Pauliana en notariële aansprakelijkheid; de notaris en het rechtsverkeer gezamenlijk in het nauw


In hoeverre staat het een curator vrij een notaris aan te spreken zonder eerst de Actio Pauliana te benutten? Na op deze vraag in te zijn gegaan, zetten de schrijvers uiteen welke invulling van de zorgplicht van de notaris recht doet aan de botsende belangen van schudeisers, de notaris en een efficiënt rechtsverkeer. (WPNR 2012/6922, dr. mr. R.J. de Weijs en mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen)

Verder lezen
Terug naar overzicht