Sign. - Adolescentenrecht: ook voor jeugdbescherming?


De auteur gaat in op de vraag of jeugdigen die met een maatregel van kinderbescherming uit huis zijn geplaatst, nazorg verdienen vanuit het licht van internationale kinderrechtendocumenten bezien en zo ja, hoe dit zou moeten worden vormgegeven. Daarbij besteedt hij aandacht aan ervaringen met nazorg in Nederland en mogelijke knelpunten bij nazorg in de jeugdbescherming.

(prof.mr.drs. M.R. Bruning, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/11, p. 272)

Verder lezen
Terug naar overzicht