Sign. - Adoptie door biologische vader


M (van Egyptische nationaliteit) en V (van Marokkaanse nationaliteit) treden in 2001 naar Islamitisch recht in Marokko met elkaar in het huwelijk, een jaar later (2002) gevolgd door een burgerlijk huwelijk. Uit dit huwelijk wordt in 2003 in Marokko kind X geboren, waarna M en V naar Islamitisch recht zijn gescheiden door verstoting.
In 2004 trouwt V met M2 (van Franse nationaliteit), uit welk huwelijk in 2005 te Frankrijk zoon Z (van zowel Franse als Marokkaanse nationaliteit) wordt geboren. Het huwelijk tussen V en M2 wordt in 2009 in Frankrijk door echtscheiding ontbonden, waarbij het ouderlijk gezag over Z door de Franse rechtbank aan V wordt toegewezen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat M de biologische vader van Z is.
M wenst Z te adopteren en dient een daartoe strekkend verzoek bij de rechtbank in. M2 heeft hiermee schriftelijk ingestemd.
De rechtbank wijst, onder verwijzing naar artikel 1:229 lid 2 BW, het verzoek van M af. Volgens de rechtbank is de adoptieprocedure niet mogelijk voor de biologische ouder, nu de wetgever voor de situatie die zich hier voordoet uitdrukkelijke procedures heeft gecreëerd.
M gaat in hoger beroep. Volgens M heeft de rechtbank een verkeerde uitleg aan artikel 1:229 lid 2 BW gegeven, aangezien dit artikel spreekt van oorspronkelijke ouders en niet van biologische ouders. Nu aan alle voorwaarden is voldaan, staat niets aan stiefouderadoptie in de weg, aldus M.
Nu de biologische ouder in Titel Boek 1 BW niet van de mogelijkheid tot adoptie wordt uitgesloten en overigens aan de voorwaarden van de artikelen 1:227 en 1:…

Verder lezen
Terug naar overzicht