Sign. - Adoptie na draagmoederschap


B en de Indiase draagmoeder hebben op 22 juni 2009 een draagmoedercontract gesloten. De draagmoeder is via IVF (plaatsing van embryo's ontstaan uit eicellen van een onbekende donor en zaadcellen van B) zwanger geworden van de kinderen. De draagmoeder heeft de kinderen nooit verzorgd of opgevoed en verblijven sinds geboorte in het gezin van A en B.
A en B wonen sinds juli 2008 samen. A heeft de Nederlandse nationaliteit, B en de kinderen hebben de Britse nationaliteit. Uit het tussen B en de draagmoeder gesloten draagmoedercontract blijkt dat de 'confirming party' niet de echtgenoot, maar een broer van de draagmoeder is.
B heeft een rechtshandeling verricht zodat hij op de Indiase en de Britse geboorteakten van de kinderen als juridisch vader is vermeld. Op grond van artikel 10:101 lid 1 BW jo. artikel 10:100 BW worden in het buitenland tot stand gekomen rechtsfeiten of rechtshandelingen waarbij familierechtelijke betrekkingen zijn vastgesteld, neergelegd in een door een bevoegde instantie overeenkomstig de plaatselijke voorschriften opgemaakte akte, in Nederland van rechtswege erkend. Dit is niet geval indien daaraan geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan of de erkenning kennelijk in strijd is met de openbare orde. Erkenning is in strijd met de openbare orde indien (artikel 10:101 lid 2 BW):
- deze is verricht door een Nederlander die naar Nederlands recht niet bevoegd is tot erkenning van het kind;
- wat de toestemming van de moeder of het kind betreft, niet is voldaan aan de vereisten die het toepasselijke (in casu: het Indiase) recht stelt, of:
- indien de akte kennelijk op een schijnhandeling betrekking…

Verder lezen
Terug naar overzicht