Sign. - Adoptie ondanks niet voldoen aan artikel 1:227 en 1:228 BW


Gebleken is dat de man het afgelopen jaar in detentie heeft gezeten en dat daarom niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 1:227 lid 2 BW en artikel 1:228 lid 1 sub f BW. Aan de overige voorwaarden voor adoptie is naar het oordeel van de rechtbank wel voldaan. De rechtbank dient te beoordelen of de man en de vrouw desondanks in hun verzoek kunnen worden ontvangen en of het verzoek van de man en de vrouw kan worden toegewezen. 
De man en de vrouw zijn al meer dan tien jaar gehuwd en de minderjarige maakt sindsdien feitelijk deel uit van het gezin van de man en de vrouw. De man heeft het afgelopen jaar grotendeels in detentie gezeten, maar heeft de minderjarige in de jaren daarvoor samen met de vrouw verzorgd en opgevoed alsof zij zijn eigen kind was. De minderjarige heeft de man regelmatig bezocht tijdens zijn detentie en de vrouw betrekt de man thans nog steeds bij de verzorging en opvoeding van de minderjarige en voert hierover overleg met hem. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de gezinssituatie waarin de minderjarige terecht zal komen bestendig is. 
Daarnaast acht de rechtbank van belang dat de minderjarige te kennen heeft gegeven dat zij geadopteerd wil worden door de man en dat zij zijn geslachtsnaam wil voeren, zodat zij dezelfde naam en positie zal krijgen als de andere kinderen die tot het gezin behoren. 
De minderjarige weet wie haar vader is. Doordat de vader al lange tijd geen contact heeft gehad met de minderjarige en geen interesse in haar heeft getoond, acht de rechtbank voldoende vaststaand dat de minderjarige niets meer van hem te verwachten heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht