Sign. - Advocaat handelde onjuist bij verdeling gemeenschap


In verband met hun echtscheiding hebben M en V, met tussenkomst van hun advocaten, in 2006 een echtscheidingsconvenant opgesteld. Daarin staat (1) dat de echtelijke woning aan M wordt toegedeeld, ten gevolge waarvan hij met € 212.500 wordt overbedeeld, (2) dat hij van dit bedrag bij het passeren van de akte van verdeling €?100.000 aan V zal voldoen, (3) dat hij het restant (€ 112.500) aan V schuldig blijft, onder de verplichting hierop maandelijks € 500 af te lossen, en (4) dat als de woning wordt verkocht aan een derde, M het restant van de overbedelingsschuld in een keer aan V zal voldoen. Volgens M zijn deze afspraken gemaakt, omdat hij niet meer dat € 100.000 gefinancierd kon krijgen. V stelt haar advocaat (A) aansprakelijk. De verwijten van V luiden als volgt:
- A heeft geen bewijs gevraagd van de door M gestelde beperking om bij de toedeling meer dan € 100.000 ineens te voldoen;
- A heeft verzuimd om zekerheden en rente te bedingen voor de overbedelingsschuld;
- A heeft V er niet op gewezen dat haar vordering op M is belast in box 3, waardoor zij niet in aanmerking komt voor woon- en zorgtoeslag.
Vaststaat dat A de juistheid van de mededeling van M (dat hij niet meer dan € 100.000 kon financieren) niet nader heeft onderzocht. De financiële gegevens waarover A destijds beschikte, bieden volgens de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten om er zonder meer vanuit te gaan dat M niet meer dan het door hem voorgestelde bedrag ineens…

Verder lezen
Terug naar overzicht