Sign. - Advocaat mediator steeds vaker ingezet bij scheiding


Een echtscheiding waarbij ieder met een eigen advocaat aan de onderhandelingstafel verschijnt, komt steeds minder vaak voor. Maar liefst 39% van de echtparen die uit elkaar gaan, maken tegenwoordig gebruik van een gezamenlijke bemiddelingsadvocaat. Dit blijkt uit recente cijfers van online-magazine Singlessite.nl, dat onderzoek deed onder ruim 500 singles die een echtscheiding achter de rug hebben.
Bemiddelingsadvocaten worden door scheidende echtparen vooral ingezet als er minderjarige kinderen in het spel zijn. Duidelijke afspraken en een goede verstandhouding tussen beide ouders na de breuk staan hier centraal. De kans dat een echtscheiding uitdraait op een vechtscheiding lijkt dan ook af te nemen als men besluit gebruik te maken van een mediator. Van alle geënquêteerden heeft 39% gebruikt gemaakt van een bemiddelingsadvocaat en staat 37% na de scheiding nog steeds op goede tot zeer voet met de ex-partner.
Niet alleen tijdens de echtscheiding wordt tegenwoordig steeds vaker gekeken hoe men de onderlinge verstandhouding zo optimaal mogelijk kan houden. Voordat de breuk een feit is, doet ruim 20% nog een serieuze lijmpoging in de vorm van relatietherapie. Voor bijna de helft van de ondervraagden kwam relatietherapie wel ter sprake, maar werd deze niet in gang gezet omdat een van beide partners te weinig vertrouwen had in een positieve uitkomst. Bij 33% kwam een mogelijke reddingspoging helemaal niet aan bod.
'Bezint eer ge begint' is op 22% van alle ondervraagde singles van toepassing. Zij geven namelijk aan oprecht spijt te hebben van de scheiding. Nog eens 29% van hen vindt zelfs dat hij of zij achteraf gezien te snel uit elkaar is gegaan. Gevraagd naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht