Sign. - Afspraak in echtscheidingsconvenant was nakoming van natuurlijke verbintenis


In het kader van hun echtscheiding hebben M en V de gemeenschappelijke goederen zodanig verdeeld dat V met € 54.403 wordt overbedeeld. Om ervoor te zorgen dat V samen met de kinderen in de woning kan blijven wonen, is in het echtscheidingsconvenant vastgelegd dat V een schuld wegens overbedeling heeft van € 34.403. Aan de Belastingdienst is de vraag voorgelegd of het verschil van € 20.000 geldt als een schenking of als een natuurlijke verbintenis. Op grond van de aangeleverde stukken (echtscheidingsconvenant en vermogensoverzicht) is de inspecteur van oordeel dat sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

(Belastingdienst kantoor Rotterdam 8 juli 2013, nr. corr. 2013/394)

Verder lezen
Terug naar overzicht