Sign. - Afwijzing verzoek gezamenlijk gezag


De man verzoekt om samen met de vrouw het ouderlijke gezag te gaan uitoefenen ex artikel 1:253c BW en te bepalen dat het kind hoofdverblijf bij hem zal hebben. Beide verzoeken worden afgewezen. Partijen zijn in feite niet in staat tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening, kunnen in gezamenlijk overleg geen beslissingen van enig belang over het kind nemen en zijn ook niet in staat om vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen voordoen. Er is onvoldoende grond voor een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Partijen wordt dringend geadviseerd om in het belang van hun kind met deskundige hulp te streven naar verbetering van de situatie. Gewezen is op mediation en op het volgen van het ONS-traject van Elker.

(Rechtbank Groningen 18 oktober 2011, LJN BV1549)

Verder lezen
Terug naar overzicht