Sign. - Afwikkeling nalatenschap


Drie zussen zijn verwikkeld in een procedure met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder. Twee zussen zijn van mening dat de andere zus, die gemachtigde was over de rekeningen van hun moeder, gehouden is rekening en verantwoording af te leggen over geldopnames en betalingen van deze rekeningen.
De moeder is op 24 augustus 2009 overleden. De vader was al eerder overleden. Een van de zussen (eiseres) was sinds april 1993 gemachtigd over de rekeningen van de moeder.
De overige zussen en de broer zijn gedaagden in deze procedure. Eiseres heeft verdeling van de nalatenschap gevorderd en heeft de rechtbank verzocht haar zussen te veroordelen tot medewerking daaraan. De zussen hebben verweer gevoerd. De broer heeft zich in deze procedure gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
De zussen hebben gesteld dat eiseres als gemachtigde over de rekeningen van de moeder gehouden is rekening en verantwoording af te leggen over het verloop van de rekeningen van de moeder over de periode 2002 tot en met 2009.
Er kan in de visie van de rechtbank slechts sprake zijn van een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording van de ene partij jegens de andere partij indien tussen hen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, krachtens welke de een jegens de ander verplicht is zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te rechtvaardigen. Hierbij geldt dat een rechtsverhouding die een dergelijke verantwoordingplicht impliceert kan voortvloeien uit de wet of uit een contractuele relatie alsmede uit hetgeen onder bepaalde omstandigheden volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Eiseres was vanaf april 1993 gemachtigd op de rekeningen van de moeder. Derhalve was eiseres rekening en…

Verder lezen
Terug naar overzicht