Sign. - Alimentatie: aanstaand ontslag heeft geen invloed op huidig inkomen


De man heeft met bewijsstukken gesteld dat door zijn werkgever op 25 november 2011 bij UWV werkbedrijf een ontslagaanvraag is ingediend. Omdat ten tijde van de zitting nog geen sprake was van daadwerkelijk ontslag en bovendien nog een opzegtermijn door de werkgever van de man in acht diende te genomen, gaat de rechtbank uit van het huidige inkomen van de man. Indien de man daadwerkelijk zal worden (dan wel reeds is) ontslagen, dient hij de vrouw, onder overlegging van bewijsstukken, hierover en over zijn inkomenssituatie te informeren zodat partijen, indien aan de orde, in de gelegenheid zijn om door middel van overleg tot een herbeoordeling van de draagkrachtberekening en de opgelegde alimentatie te komen, dan wel heeft de man de gelegenheid om zich opnieuw tot de rechtbank te wenden met een verzoek tot wijziging van de vastgestelde alimentatiebijdragen.

(Rechtbank Groningen 28 februari 2012, LJN BX6341)

Verder lezen
Terug naar overzicht