Sign. - Alimentatierekenen met kasstromen


Om alimentatie te kunnen betalen, zijn liquide middelen nodig. De hoeveelheid beschikbare liquide middelen is bepalend voor de vraag of een IB-ondernemer en een directeur-grootaandeelhouder voldoende draagkracht hebben om te voldoen aan hun alimentatieverplichtingen. Daarvoor moet worden gekeken naar de kasstromen van hun ondernemingen en niet zozeer naar hun omzet of winst. Het alimentatierekenen op basis van kasstromen voorkomt liquiditeitsproblemen. Dit artikel gaat in op de vaststelling van de draagkracht van de IB-ondernemer en de dga.

(A.N. Labohm, FTV – Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht