Sign. - Arbitrage in het familierecht


Vanaf 1 maart 2012 is er een nieuwe manier van geschillenbeslechting in het familierecht: arbitrage. Het Nederlands Arbitrage Instituut beschikt sedertdien over een 'Familiekamer' , die bemenst wordt door ruim twintig deskundige familierechtarbiters. In dit artikel wordt aangegeven waarom in het familierecht behoefte bestaat aan deze voor het familierecht nieuwe geïnstitutionaliseerde vorm van geschillenbeslechting naast de reeds bestaande processen van geschiloplossing. Daarnaast wordt beschreven hoe arbitrage in de praktijk werkt.

(mr. L.H.M. Zonnenberg, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/2, p. 32)

Verder lezen
Terug naar overzicht