Sign. - Bedrijf heeft opdracht gegeven tot echtscheidingsprocedure


Het echtpaar M en V besluit op een gegeven moment een echtscheidingsprocedure in gang te zetten. Op advies van M, directeur van Hazeland Projecten BV, neemt V contact op met advocate A om haar belangen te laten behartigen inzake de echtscheidingsprocedure. Alvorens V en A bij elkaar komen, stuurt A een brief waarin staat dat V haar een opdracht heeft verstrekt en er een interne betalingsafspraak zal bestaan tussen V en Hazeland. Wanneer V, M en A met zijn drieën samenkomen, spreken zij concreet af dat de factuur van A aan Hazeland zal worden gericht, onder vermelding van 'Bedrijfsactiviteiten'. De eerste declaratie voor de verrichte werkzaamheden richt A desondanks aan V. V stuurt hierop een reactie aan A waarin staat dat de facturen dienen te worden verzonden naar Hazeland. A crediteert vervolgens de factuur aan V. De volgende facturen richt zij wel aan Hazeland, waarbij op de specificatie Hazeland Projecten BV als cliënt staat vermeld.
Hazeland blijft, ook na herhaaldelijk sommaties, in gebreke met betaling, waarop A zich tot V wendt. V laat hierop weten dat Hazeland als opdrachtgever van A moet worden aangemerkt en dat zij niet aansprakelijk is voor betaling van de declaraties. Hazeland blijkt echter in zwaar weer te verkeren en biedt ter betaling een percentage van 12,5% van de hoofdsom tegen finale kwijting.
Als Hazeland in faillissement komt te verkeren, dient A (zekerheidshalve) haar vorderingen wegens de onbetaald gebleven facturen in bij de curator ter verificatie.
Voor de kantonrechter vordert A veroordeling van V tot betaling van de openstaande facturen. A legt hieraan ten grondslag dat zij in opdracht en voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht