Sign. - Bedrijfsopvolging in de Successiewet discriminatoir?


Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda (LJN BX3386) beslist dat in de Successiewet sprake is van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van ondernemings- en privévermogen, vanaf de verhoging van 50% tot 75%. De rechtbank heft deze discriminatie op door ook aan belanghebbende de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toe te kennen en wijzigt de aan belanghebbende opgelegde aanslag voor een deel in een conserverende aanslag met betrekking tot 75% van de verkregen waarde. De auteur houdt deze uitspraak tegen het licht en betrekt daarbij tevens de uitspraak van Rechtbank Arnhem van 25 maart 2010, waarbij werd geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel niet was geschonden.

(mr. T.C. Hoogwout, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/9, p. 14)

Verder lezen
Terug naar overzicht