Sign. - Beëindiging gezamenlijk gezag


Gezamenlijk gezag vereist dat de vader en de moeder in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over de minderjarige in overleg kunnen nemen, althans dat zij ten minste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond de minderjarige kunnen voordoen. Het hof stelt vast dat de ouders daartoe niet in staat zijn. De opvattingen van de ouders over de opvoeding van de minderjarige lopen zeer uiteen en het is hen na talloze pogingen niet gelukt om op één lijn te komen. Op dit moment lijkt de minderjarige de regie te hebben over haar opvoeding in plaats van de ouders. De minderjarige krijgt te veel ruimte om de ouders tegen elkaar uit te spelen met als gevolg dat zij volledig haar eigen gang kan gaan. Gebleken is bovendien dat de vader het gezag van de moeder ondermijnt, bijvoorbeeld door tegen de minderjarige te zeggen dat zij niet gedwongen kan worden om dingen te doen die zij niet wil en door de minderjarige op te halen als zij bij de moeder thuis problemen ervaart. De vader heeft de minderjarige voorts, zonder met de moeder te overleggen, ingeschreven bij een particuliere onderwijsinstelling. De minderjarige volgt daar momenteel onderwijs op havo-niveau, terwijl zowel de oude als de huidige school van de minderjarige heeft aangegeven dat de minderjarige dit niveau niet aankan. Blijkens het raadsrapport heeft de huidige school er bij de ouders op aangedrongen om, met het oog op de problematische omgang van de minderjarige met leeftijdsgenoten, te regelen dat de minderjarige ondersteuning van een psycholoog krijgt. De vader weigert hieraan zijn medewerking te verlenen. Gelet op voormelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht