Sign. - Begroting schade naar aanleiding van inbreuk op recht op familie- of privéleven


Het EHRM oordeelde in 2011 dat de Franse autoriteiten de rechten van de heer Pascaud om zijn vader te kennen hebben miskend, hetgeen in strijd is met artikel 8 EVRM. Op grond van artikel 41 EVRM vordert Pascaud nu een billijke genoegdoening.
Christian Pascaud's moeder had voorafgaande zijn geboorte een relatie met X. Vervolgens had zij een relatie met Y, die Pascaud heeft erkend. Y heeft zich nimmer als vader gedragen en Pascaud heeft steeds geweten dat X zijn vader was. Volgens Pascaud beloofde X hem dat hij de situatie zou laten regulariseren na het overlijden van de moeder.
In 1993 loopt X zwaar hersenletsel op. Vijf jaar later maakt hij een testament, waarin hij zijn nalatenschap aan de gemeente Saint-Emilion vermaakt. Daarnaast heeft X zijn belang in Château Badette aan de gemeente geschonken, onder de voorwaarde dat de gemeente zorgvoorzieningen voor hem zou treffen.
In 2000 dient Pascaud een verzoek in tot vernietiging van de erkenning door Y, alsmede tot erkenning van X als zijn vader. Uit DNA-onderzoek blijkt dat X met 99,999 % zekerheid de vader van Pascaud is. Erkenning door X blijkt echter niet mogelijk zolang de erkenning door Y nog niet is vernietigd.
Als daarop X overlijdt, start Pascaud een procedure tegen (1) zijn moeder, (2) Y en (3) de gemeente Saint-Emilion teneinde de erkenning van X als zijn vader te bewerkstelligen en het testament van X in die zin aan te passen dat niet de gemeente Saint-Emilion maar Pascaud (deels) rechthebbende wordt van de erfenis.
Beide verzoeken worden door de Franse…

Verder lezen
Terug naar overzicht