Sign. - Behoeftevaststelling, waarbij de kinderbijslag buiten schot blijft


Kinderalimentatie. Behoeftevaststelling. Uitgegaan wordt van een mogelijk te realiseren bedrijfsresultaat. De hypotheekrente ten aanzien van de voormalige echtelijke woning wordt boven de streep voor de helft meegenomen, omdat ieder van partijen voor de onverdeelde helft eigenaar is. Aangetoonde pensioenleemte. De kosten van omgang worden niet meegenomen, omdat de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd doorbrengen. Beide partijen hebben voldoende draagkracht. Omdat zij in feite ieder de helft van de kosten van verzorging en opvoeding op zich nemen, wordt de bijdrage in voormelde kosten op nihil bepaald.

(Rechtbank Groningen 31 januari 2012, LJN BV2860)

Verder lezen
Terug naar overzicht