Sign. - Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoninggerelateerde alimentatie


In dit artikel staat de vraag centraal wie van de gewezen partners de voordelen uit eigen woning geniet en op wie de rentekosten drukken als een vrije toerekening niet (meer) aan de orde is. In hoeverre drukken rentekosten nog op de schuldenaar als een ander zijn rente betaalt? De auteur tracht met enige casuïstiek het een en ander inzichtelijk te maken. Daarnaast besteedt hij, aan de hand van enige recente rechtspraak, aandacht aan de eigenwoninggerelateerde alimentatie. Daaruit komt een wisselend beeld naar voren.

(drs. M.J.J.R. van Mourik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2012/6953, p. 858)

Verder lezen
Terug naar overzicht