Sign. - Belastingontwijking via geregistreerd partnerschap voor één dag


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY0548), waarin ons hoogste rechtscollege niet toestond dat belastingplichtigen via een geregistreerd partnerschap voor één dag overdrachtsbelasting ontwijken.

(A.O. Lubbers, Ars Aequi 2013/10)

Verder lezen
Terug naar overzicht