Sign. - Belastingplan 2012 en aanverwante voorstellen


De Eerste Kamer heeft op 20 december ingestemd met het Belastingplan 2012 (33 003), het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 (33 004) en de Geefwet (33 006). Onder meer de volgende maatregelen staan met ingang van 1 januari 2012 in de wet.
- uitbreiding defiscalisering tussen langstlevende partner en kinderen;
- een executeur wordt verplicht om de aangifte erfbelasting in te dienen;
- beperking aansprakelijkheid executeur voor erfbelasting indien hem geen blaam treft;
- SW-vrijstellingen 2012 gelijk aan 2011;
- SW-tariefschijf per 1 januari 2012 € 3.000 lager;
- voor schenk- en erfbelasting over woningen kan men kiezen voor actuelere WOZ-waarde;
- bonusaftrek voor giften aan culturele instellingen: 25% in Wet IB 2001 en 50% in Wet Vpb;
- correctie giftenaftrek in de Wet IB 2001 bij ontbinding van een gift.

Verder lezen
Terug naar overzicht