Sign. - Beleggingsadvies


De bank heeft aan Dommerhold een portefeuille geadviseerd die niet bij haar beleggingsdoelstellingen en -behoeften paste. Dit betekent dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Bij het voorgaande komt nog dat de bank ook niet heeft voldaan aan haar plicht om adequate informatie te verstrekken over het gevoerde beleid en de geadviseerde producten. De bank had eigener beweging een defensiever beleggingsbeleid moeten adviseren. Op bovengenoemde punten heeft de bank niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggingsadviseur mag worden verwacht en is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen. De bank moet aan Dommerhold 80% van de begrote schade vergoeden.
(Rb. Amsterdam 7 maart 2012, «JOR» 2012/216)

Verder lezen
Terug naar overzicht