Sign. - Beoordeling of een huwelijk nietig is naar Kameroenees recht


Kameroen kent binnen zijn grondgebied diverse rechtstelsels. Primair is de centrale wetgeving van toepassing. Deze wetgeving, in het bijzonder de Verordening van de Burgerlijke Stand van 29-06-1981, bevat met betrekking tot de nietigverklaring van een huwelijk slechts één regeling (artikel 63; polygamie na overeengekomen monogamie), die echter in de praktijk alleen als echtscheidingsgrond wordt toegepast. Op de centrale wetgeving kan derhalve het verzoek van de vrouw niet worden gegrond. Voor Douala, waar het huwelijk is gesloten, geldt subsidiair het Engelstalige rechtstelsel. De Matrimonial Causes Act 1973 bevat regelingen ten aanzien van nietige (artikel 11) en vernietigbare huwelijken (artikel 12). Artikel 12 sub c bepaalt dat een huwelijk kan worden vernietigd als een van de huwelijkspartijen zijn toestemming niet heeft gegeven, onder andere door dwang, vergissing, zwakzinnigheid of anderszins. Vast staat dat M zich onder meer bij de sluiting van het huwelijk heeft bediend van een valse identiteit, te weten die van [naam]. Voor de beoordeling van de geldigheid van het huwelijk acht de rechtbank dit echter irrelevant. Immers, het gaat om de persoon met wie V het huwelijk heeft gesloten, niet om de naam waarvan die persoon zich bedient. Desgevraagd bij de mondelinge behandeling hebben beide partijen verklaard dat zij destijds zijn gehuwd met de persoon thans aanwezig ter zitting. Naar het oordeel van de rechtbank is er dan ook geen sprake van een misvatting omtrent de persoon van degenen die toen zijn gehuwd en is het huwelijk naar Kameroenees recht rechtsgeldig . De rechtbank wijst het verzoek van V tot nietigverklaring van het huwelijk daarom af. Het huwelijk tussen partijen dient…

Verder lezen
Terug naar overzicht